Regulamin strony internetowej

Aktualizacja 31/08/2020


Witamy! Cieszymy się, że tu jesteś i nie możemy się doczekać, kiedy dostarczymy Ci radość z jedzenia, ale zanim skorzystasz z naszej Platformy, przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania.

xFood jest właścicielem i w pełni obsługuje strone internetową znajdującą się pod adresem https://xfood.pl/.

Korzystając z naszej strony akceptujesz nasz regulamin oraz politykę prywatności w jeje aktualnej wersji. Zarówno regulamin jak i polityka prywatności może zostać zmieniona przez xFood w dowolnym czasie, bez konieczności informowania o tym jej użytkowników.

XFOOOD NIE BIEŻĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W NASZYM SERWISIE. WSZYSTKIE SPORY ZWIĄZANE Z DOSTARCZONYMI PRODUKTAMI, PŁATNOŚCIAMI ORAZ POZOSTAŁE INNE KWESTIE POWINNY BYĆ ROZWIĄZYWANE OSOBIŚCIE LUB NA DRODZE SĄDOWEJ POMIEDZY RESTAURACJĄ A KLIENTEM (UŻYTKOWNIKIEM, KTÓRY DOKONAŁ ZAMÓWIENIA W RESTAURACJI). NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY W ZAMÓWIENIU ORAZ BŁĘDNE DANE KONTAKTOWE. RESTAURACJE PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE ONE OSOBIŚCIE POWINNY POTWIERDZIĆ OSTATECZNE ZAMÓWIENIE Z KLIENTEM W FORMIE MAILOWEJ LUB TELEFONICZNIE JAK RÓWNIEŻ ZADBAĆ O BEZPIECZNE PRZEKAZANIE PŁATNOŚCI NA ICH RZECZ.

O xFood

xFood to platforma internetowa, która łączy głodnych gości z zewnętrznymi dostawcami usług, w tym lokalnymi restauracjami i niezależnymi dostawcami usług dostawczych. Możesz zamówić jedzenie za pośrednictwem Platformy do określonych restauracji, w tym ich autoryzowanych licencjobiorców i franczyzobiorców lub innych dostawców żywności w miastach na terenie Polski i na innych terytoriach, gdzie xFood prowadzi swoją działalność.

xFood nie jest restauracją ani podmiotem zajmującym się przygotowywaniem posiłków. Restauracje dostępne na naszej Platformie działają niezależnie od xFood. Restauracje są zobowiązane do przestrzegania prawnych zasad, przepisów i standardów dotyczących przygotowywania, sprzedaży i marketingu żywności, w tym, bez ograniczeń, przygotowywania i bezpieczeństwa żywności oraz ujawniania menu. xFood nie ponosi odpowiedzialności za przygotowywanie posiłków lub bezpieczeństwo restauracji i nie sprawdza ich zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ponadto xFood nie gwarantuje jakości tego, co sprzedają Restauracje, ani nie gwarantuje świadczonych przez siebie usług, w tym między innymi w przypadkach, gdy świadczą usługi dostawy lub angażują inną usługę dostawy osób trzecich. xFood nie weryfikuje samodzielnie i nie ponosi odpowiedzialności za nie.

xFood nie jest firmą kurierską ani zwykłym przewoźnikiem. Niektóre dostawy są realizowane przez sieć niezależnych dostawców usług kurierskich. Uzyskując dostęp do Platformy, zgadzasz się i potwierdzasz, że Partnerzy Dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność, a xFood nie ponosi odpowiedzialności za usługi dostawy świadczone Tobie przez jakiegokolwiek Partnera Dostawczego lub jakichkolwiek podwykonawców Partnerów Dostawczych, ani za jakiekolwiek działania, zaniechania, błędy lub wprowadzenie w błąd przez któregokolwiek z partnerów dostawczych.

KORZYSTANIE Z xFOOD

Mogą Państwo utworzyć i posiadać tylko jedno konto do użytku firmowego.

Platforma zezwala na dokonywanie zakupów bez Konta lub bez logowania się do Konta. Osoby nieletnie nie mogą korzystać z naszej platformy.

Nie pobieramy prowizji za złożenie zamówienia, jak również za wyświetlenie zamówienia przez restauracje.

Każda restauracja posiada swój indywidualny panel użytkownika, który umożliwia jej zarządzanie punktem gastronomicznym a w szczególności zmienianie jego nazwy, dodawanie zdjęć, zmianę w menu oraz inne niezbędne działania podstawowej swojej funkcjonalności.

PŁATNOŚCI I NASZA POLITYKA KREDYTOWA

Płatności za zamówienia odbywają się w formie wybranej przez klienta. xFood nie bieżę odpowiedzialności za błędy w transakcji lub za niedokonanie lub nieopłacenie zamówienia. Proces weryfikacji płatności należy do restauracji, która otrzymała zamówienie. Aktualnie xFood nie korzysta z żadnej bramki płatności, jak również systemu pośrednictwa transakcji.

NASZE MATERIAŁY I LICENCJA DLA CIEBIE

Z wyjątkiem Twoich Treści (zdefiniowanych poniżej), Platforma i wszystko, co się na niej znajduje, w tym między innymi tekst, zdjęcia, filmy, grafika i oprogramowanie (łącznie zwane „Materiałami”) jest własnością xFood lub jest mu licencjonowane. Platforma i Materiały są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, wzorem handlowym, nazwą domeny, patentem, tajemnicą handlową, traktatami międzynarodowymi i / lub innymi prawami intelektualnymi lub prawami własności oraz przepisami prawa Polskiego. O ile nie wskazano inaczej na Platformie iz wyjątkiem własności intelektualnej innych firm, które są wyświetlane na Platformie, cała własność intelektualna, taka jak znaki towarowe, znaki usługowe, logo, szata handlowa i nazwy handlowe są własnością xFood. W związku z tym nie jesteś upoważniony do pobierania jakichkolwiek treści z Platformy, w tym między innymi Materiałów, a jeśli to zrobisz, xFood nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenie systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z takiego pobrania. Informujemy również, że  xFood egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa.

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszej Umowy, udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i odwołalnej licencji na dostęp do Platformy i korzystanie z niej do użytku osobistego i niekomercyjnego, wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym w niniejszej Umowie i z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszej Umowy, wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej oraz wszelkich Warunków dodatkowych (zdefiniowanych poniżej) zawartych na Platformie. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Platformy jest surowo zabronione. Żadne informacje zawarte na Platformie i / lub Materiałach nie powinny być interpretowane jako udzielenie Ci jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek Materiałów (innych niż te określone w niniejszym dokumencie) i / lub zastrzeżonych treści stron trzecich na Platformie bez wyraźnej pisemnej zgody xFood lub odpowiedni właściciel strony trzeciej, zależnie od przypadku.